สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

   คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดปิตุลา ธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วยพระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย , พระวสันต์ สิริสุโภ ประธานจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ชาติปัญญาวุฒิ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติ เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม