สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 64

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 64 

    วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายร่วมกับพุทธบริษัทสี่ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวสู่ปีที่ 10 ครั้งที่ 100 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 64 

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้