สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ