สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 

 

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 987 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา