สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท

พิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท

     ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดนพดล สิริวํโส เป็นประธานสงฆ์ 

พิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31 พฤษภาคม นี้ เวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

ธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท    ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดนพดล สิริวํโส เป็นประธานสงฆ์  พิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31 พฤษภาคม นี้ เวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557

ธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท    ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดนพดล สิริวํโส เป็นประธานสงฆ์  พิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31 พฤษภาคม นี้ เวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557

ธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท    ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดนพดล สิริวํโส เป็นประธานสงฆ์  พิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31 พฤษภาคม นี้ เวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557