สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เมืองเกาสงทอดผ้าป่าบูชาข้าวพระ

 


เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ คณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป ประเทศไต้หวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า ทอดกฐินและบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือน ขึ้นที่เมืองเกาสง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองนี้มีภูมิอากาศที่ดีมาก เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นท่าเทียบเรือสินค้าที่สำคัญของประเทศไต้หวัน เป็นสถานที่ ที่คนไทยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ จำนวนมาก ในวันที่ ๕ สาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่า พอถึงเช้าวันที่ ๖ ได้ร่วมกันทอดกฐินและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ สร้างความประทับใจแก่สาธุชนในเขตเกาสงที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง