สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าวมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ / june 2004

คณะกัลยาณมิตรกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมใจกันปลูกต้น สนมหามงคล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ บริเวณลานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์