สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชำระร่างนักรบกล้า


       ค่ำวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและกัลยาณมิตรจำนวนมาก ร่วมพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างพระอธิวัฒน์ กตวัฒฑโณ ณ บริเวณปทุมเจดีย์ มีการกล่าวสดุดีสรรเสริญคุณธรรมและความดีงามที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เป็นการเจริญมรณานุสติสำหรับนักสร้างบารมีที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มั่นคงในการสร้างความดียิ่งขึ้นไปและไม่ประมาทในชีวิต