สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา

   พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star 

โดย โรงเรียนชุมพวงศึกษา ณ วัดป่าปราชาชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา