สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทศกาลยี่เป็งธุดงคสถานล้านนา

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญทอดกฐินล้านนาสามัคคีสร้างคนดีศรีล้านนา ประเพณียี่เป็งสันทรายถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสู่สายตาชาวโลก โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ เป็นประธานสงฆ์ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล คันธา เป็นประธานทอดกฐิน พิธีภาคค่ำ นายโกสินทร์ เกษทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชานับพันดวง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก