สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

พิธีโปรยทราย ,ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก

ณ  เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

 

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

 

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน

โปรยทราย ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและเทฐานราก ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดบ้านขุน