สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาปัตตานีถวายปัจจัยสนับสนุนแก่วัด 11 แห่งที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน

    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสนับสนุนแก่วัด 11 แห่ง ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินปีนี้

 

       ณ ศาลาการเปรียญวัดตานีนรสโมสร  พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี   นายถมยา  ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี เป็นผู้แทนถวายเงินสนับสนุนแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพถวายกบินใน จ.ปัตตานี เป็นจำนวน 11 แห่ง โดยมีพระสงฆ์จากวัดที่พักสงฆ์ 11 แห่ง ร่วมพิธีในครั้งนี้

       โดย นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี ได้รับการประสานจากอาจารย์ไพโรจน์  อุทัยเฉลิม ผู้บรรยายธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มมัคคานุคา ผู้เดินตามมรรค มีความประสงค์จะช่วยเหลือและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดปัจจัยสนับสสนุนให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน ในปี พ.ศ.2557 วัดละ 30,000 บาท เริ่มจากการสำรวจในพื้นที่ จ.ปัตตานี มีด้วยกัน 6 วัด และ 5 ที่พักสงฆ์ รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี  เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสนับสนุนแก่วัด 11 แห่ง ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี  เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสนับสนุนแก่วัด 11 แห่ง ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน