สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระวัดพุทธปารีส


บูชาข้าวพระวัดพุทธปารีส
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดพุทธปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระ โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางจานดาวธรรม ในครั้งนี้ สาธุชนได้เริ่มทยอยเดินทางมาอยู่ธุดงค์กันตั้งแต่วันเสาร์และร่วมรับบุญต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร หวานคาว  เตรียมอาคารสถานที่ ขัดวิมาน นอกจากจะได้บุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วสาธุชนทุกท่านยังได้น้อมนำบุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พ่อฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยและอุทิศบุญนี้ให้แก่บิดาผู้ให้กำเนิดกายเนื้อนี้ไว้ใช้สร้างบารมีอีกด้วย ในวันนั้นยังมีรายการสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ ๓ ท่าน ซึ่งบินไกลมาจากเมืองไทย โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและเล่าถึงอานุภาพแห่งบุญที่แต่ละท่านได้ประสบพบมากับตัว ทำให้ได้แง่คิดและสร้างความ ตื่นตัวให้กับลูกพระธัมฯ ที่ปารีสเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเสริมกำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล