สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผวจ. เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้

 


     ผวจ. เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้

       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสะเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน

ผวจ. เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้

       นอกจากจะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้พูดคุยกับนักเรียนพร้อมให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติ โดยการนำหลักของศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่นำความสุข
มาสู่สังคม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ ทั้งปัญหายาเสพติค ปัญหาท้องไม่พร้อม การทะเลาะวิวาท หรือการติดเกมส์ได้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล