สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

          พิธีอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 11

ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร


      เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร 
รุ่นที่ 11 โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พิธีอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

      โดยโครงการบวชระดับผู้บริหารเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยสร้างคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้ โดยผู้บริหารซึ่งถือเป็นหัวเรือใหญ่ขององค์กรย่อมต้องเป็นบุคคลที่เก่งและดี มีคุณธรรม ดังนั้นโครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารที่มีคุณธรรมซึ่งโครงการนี้มีการจัดมาตลอดต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากผู้บริหารเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้กำหนดวันระหว่างการอบรม วันที่ 2 -24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม นี้ จะมีการตักบาตรฉลองพระใหม่ ส่วนวันที่ 16 ธันวาคม พระธรรมทายาทจะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่

พิธีอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

      โดยตลอดโครงการพระธรรมทายาททุกรูป นอกจากจะได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังจะได้ศึกษาอบรมตนเองและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้การเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ ซึงเมื่อจบโครงการไปแล้ว จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป