สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อำเภอแม่แตงจัดตักบาตรพระ 499 รูป

อำเภอแม่แตงจัดตักบาตรพระ 499 รูป

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 499 รูป เพื่อฉลอง 108 ปีการสถาปนาอำเภอแม่แตง

      คณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา และธุดงคสถานล้านนา ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 499 รูป  ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์  และนายณัฐ  สัจจวิโส  ปลัดอำเภอแม่แตง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนนายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา นำสาธุชนทุกท่านกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวถวายสังฆทาน กล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ กล่าวคำถวายยารักษาโรค และกล่าวอธิษฐานจิต และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาบุญกับผู้จัดงาน และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างบุญใหญ่ให้กับอำเภอแม่แตง และอยากที่จะให้มีการจัดงานบุญเช่นนี้บ่อยๆ เพราะเป็นการสร้างความดีร่วมกัน บ้านเมืองจะได้สงบสุข มีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ และจิตใจ  

     สำหรับการจัดงานตักบาตรพระ 499 รูปในครั้งนี้ เพื่อฉลอง 108 ปีการสถาปนาอำเภอแม่แตง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในอำแม่แตงและบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสทำบุญใหญ่กับคณะสงฆ์ อุทิศบุญให้กับกษัตริย์ ผู้ปกครองเมืองแม่แตง และญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับ  ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการ ที่มาร่วมมือกันสร้างความดี ทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย