สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี

พิธีทอดผ้าป่าสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี

      เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี จัดพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี โดยมีพระมหาเฉลิมศักดิ์ สิทธิชโย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเช้า สวดธัมมจักกัปวัตนสูตร หรือปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้งห้า กระทั่งหนึ่งในปัจจวัคคีย์ คือ พระโกณทัณญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนจะประกอบพิธีถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรนภาเศษ - กัลยาณมิตรสุรภิญญา พรหมปัญฑูร นำกล่าวคำถวาย ส่วนกล่าวคำถวายยารักษาโรค มีกัลยาณมิตรมะลิ รังษี และกัลยาณมิตรชูพงศ์ โรจนวาณิช นำกล่าวคำถวาย

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี

      และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอดีตบ่อปลา พลิกฟื้นให้เป็นสถานที่สร้างคนให้เป็นคนดี พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับอาจารย์บุปผา สวัสดี ถวายที่ดินสร้างคนให้เป็นคนดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่สังคม โดยเฉพาะโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้ค่ะ