สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมือง BACH

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
จัดปฏิบัติธรรมเมือง BACH

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมือง BACH

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ษ. 2558 ที่ผ่านมา พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรอุดม แก้วกัน ณ เมือง BACH (บัคค์) โดยกัลยาณมิตรอุดม แก้วกัน ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้นั่งสมาธิ(Meditation)กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมือง BACH

      จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรอุดม แก้วกัน เป็นประธานนำคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมือง BACH

    ส่วนบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และการสั่งสมบุญสร้างบารมี  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่สาธุชนทุกท่านเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้