สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมงานแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดฝอกวงซาน

 

      


             ร่วมงานแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดฝอกวงซาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งคณะเดินทาง ไปยังประเทศไต้หวัน ในฐานะอาคันตุกะพิเศษ เพื่อร่วมงานแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดฝอกวงซานองค์ใหม่ งานในครั้งนี้มีสานุศิษย์ของท่านซิงหวินต้าซือจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ได้มอบของที่ระลึกจากมูลนิธิธรรมกายแด่ท่านซิงหวินต้าซือ จากนั้นได้พบปะสนทนาและให้คำแนะนำ ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่ ในช่วงท้ายของงาน และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ท่านได้เมตตามาเยี่ยมเยียนให้ข้อคิด ให้กำลังใจแก่ลูกๆ ผู้นำบุญ กัลยาณมิตรในไต้หวัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล