สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2

     วัดภาวนามองโกเลีย
     จัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2

 

       วันที่ 9 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2 มีผู้มาปฏิบัติธรรม 41 ท่าน ทุกท่านปลื้มปีติเบิกบานใจหลังจากได้ปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ได้อารมณ์สบาย บางท่าน ตัวเบา ตัวโล่ง เห็นแสงสว่างกลางท้อง เป็นต้น หลังจากปฏิบัติธรรมก็มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้การแนะนำ บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2