สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เดนมาร์กสร้างบุญใหญ่องค์พระภายใน

 

      เดนมาร์กสร้างบุญใหญ่องค์พระภายใน เมื่อวันที่ ๒-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ เหล่าลูกพระธัมฯ เดนมาร์ก ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม มาเป็นเนื้อนาบุญ และนำบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือน
       โดยเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ กัลฯ ลัดดาวรรณ ทานากะ เจ้าของร้านอาหารศาลาไทย ในเมืองโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ซึ่งมีชาวไทยในโคเปนเฮเกนและเมืองรอบๆ มาร่วมทำบุญ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พระอาจารย์ได้เดินทางไปเมืองวายเลอ โดยใน วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระอาจารย์ได้ไปเยี่ยมบ้านติดดาวของกัลฯ เพลิน จิตเห็นธรรม และนำนั่งสมาธิให้กับชาวเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ กัลฯ อัมพร อุปนัน ได้นิมนต์พระอาจารย์ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีทั้งชาวไทยและชาวเดนมาร์กมาร่วมงานราว ๒๐ ท่าน
       ตอนเย็น พระอาจารย์เดินทางไปบ้าน ของกัลฯ ไสว แสนศรี ซึ่งได้ชักชวนเพื่อนๆ ชาวไทย มาร่วมสวด-มนต์ทำวัตรเย็น และจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ที่เมืองไทย ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลอีกด้วย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระอาจารย์เดินทางไปเยี่ยมบ้านกัลฯ กาฬทรง อภัยรัตน์ และครอบครัว ณ เมือง Sj. Odde(ออเด็น) โดยมีลูกพระธัมฯ รวมตัวกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยสร้างองค์พระภายใน และซื้อที่จอดรถร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ