สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โตเกียวจัดปฏิบัติธรรมเด็ก

 

     


          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ นักสร้างบารมีรุ่นเยาว์ลูกพระธัมฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญโดยภาคเช้า รับบุญเป็นอาสาสมัคร ต้อนรับสาธุชนที่มาร่วมงาน ภาคสาย ศูนย์เด็กจัดพิธีตักบาตรพระอาจารย์ จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ และชมนิทานชาดกภาษาญี่ปุ่น เป็นการปลูกฝังพระพุทธศาสนา เข้าไปอยู่ในใจเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีงาม สำหรับเด็กโต มีการเปิดสอนภาษาไทยทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สำหรับเด็กไทยที่เติบโตในประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับบ้าน เยาวชนลูกพระธัมฯ ช่วยกันเก็บงานทำความสะอาด เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้มีความรับผิดชอบ และเป็นการดูแลสมบัติพระศาสนาให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการเล่นและการใช้งาน