สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายเท็กซัส
     จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

      วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อปรับใจ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดก่อนที่จะร่วมพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นกัลยาณมิตรไตรษร พร้อมลาภ, กัลยาณมิตรสุทัสนา ศรีอุทิศ, กัลยาณมิตรศิริพร กาญจนเรขา ได้นำกล่าวถวายโคมประทีปบูชาธรรมวิสาขบูชา ส่วนกัลยาณมิตรอุดม น้อมมณี และกัลยาณมิตรขวัญจิต ตรีทิพตวงสิน นำกล่าวถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมประทีปบูชาพระสารีริกธาตุ และโปรยดอกไม้ดวงแก้วสำเร็จ โดยมีประธานสงฆ์จุดโคมประทีป และได้ส่งต่อคณะประธานจำนวน 6 คณะได้ร่วมกันจุดโคมประทีปบูชาธรรม และโรยดอกไม้ดวงแก้วสำเร็จ ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล