สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

 

    ทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาล (DIMC Nepal) นำโดยพระรณภพ โชติลาโภ และแม่ชีจากวัดศรีศากยะ สิงหะ วิหาร ร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมวัดอีละเบอฮี ในเมืองปาตั่น ซึ่งทางวัดเสียหายจนไม่สามารถจะเข้าไปพักอาศัยได้ จึงได้ถวายปัจจัยเพื่อซ่อมบำรุงวัดจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังแม่ชีที่วัดชัยมงคลวิหาร เมืองปาตั่นเช่นเดียวกัน 

    ก่อนที่จะได้เดินทางต่อไปยังวัดพุทธสมกริต วิหาร เมืองภักตปุระ ซึ่งเมืองนี้มีพระราชวังเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งคณะได้ถวายปัจจัยบำรุงวัดจำนวนหนึ่ง

    จากนั้นทีมงานได้เดินทางต่อไปยังวัดปาติ วิหาร เมืองธิมี ซึ่งวัดนี้กุฏิแม่ชีได้รับความเสียหายไม่สามารถพักอาศัยได้ ทางคณะได้ถวายปัจจัยบำรุงวัดจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกัน และยังได้พบกับอดีตสามเณรในโครงการ 1,000 รูปอีกด้วย
 
    ซึ่งทุกท่านสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิธรรมกายได้ที่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล