สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ส.ส.เมืองเอ้าส์บวร์กปฏิบัติธรรม

 

       


        เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ส.ส. เมืองเอ้าส์บวร์ก นายโรเบิร์ต โฟลเกิล และคณะผู้สนใจศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๓ คน มาปฏิบัติธรรม ที่วัดพุทธเอ้าส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี ช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้คณะผู้มาปฏิบัติธรรมได้ถามคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้มาปฏิบัติธรรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก