สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10
 

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10  ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายผ้าไตรสามเณรยุวธรรมทายาท พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ประธานสงฆ์ได้มอบการ์ดวันเกิดและของที่ระลึกแก่ผู้มีสหวาระวันเกิดเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญในวาระต่างๆด้วย  จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส และพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาท

 

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10

พิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน


วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10

พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

 

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10

ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดน

 

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10

พิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10 

 

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10

พิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 10