สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ภายในงานสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล5  ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ร่วมกัน ต่อด้วยตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

สวดมนต์และปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล5 

 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

ตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์

 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


          ภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีถวายผ้าบังสุกุลจีวร และคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุล สาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่อง การสร้างบารมีในต่างแดน

 

วัดพระธรรมกายดี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุล