สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิร์ทหล่อพระประธาน

 


          เมื่อวันที่ ๑ พฤศิจกายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระอาจารย์ อุบาสกและสาธุชนประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม นครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย พร้อมใจกันจัดพิธีหล่อองค์พระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อถึงเวลาสว่าง สาธุชนพร้อมเพรียงกันตั้งริ้วขบวนดอกไม้และรัตนะ ๗ พร้อมทั้งอัญเชิญ พระประธาน มาประดิษฐาน ณ ศูนย์กลางพิธี เมื่อเสร็จพิธีทุกท่านต่างปีติใจยิ่ง