สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5
        เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสุธี จภ.14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิภพ บุญธรรม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ดำเนินการจัดโดย น.ส. อังสุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า แม่ ประชาชน คณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5

ข้าราชการ พ่อค้า แม่ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ

 

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5

ข้าราชการ และ คณะครูอาจารย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รับป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

 

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5
  ข้าราชการตำรวจรับป้ายโรงพักรักษาศีล 5    

 

         สำหรับ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ นายอำเภอ ศรีประจันต์ ในนามผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศรีประจันต์ กล่าวว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นเป็นดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน และ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็น เพราะศีล 5 เป็นศีลพื้นฐาน สำหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

 

พศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงพักรักษาศีล 5

นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ นายอำเภอ ศรีประจันต์ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล