สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยุวฯประกวดวาดภาพระบายสีและร้องเพลง สโมสร

 

 

         

 

ยุวฯประกวดวาดภาพระบายสีและร้องเพลง สโมสร ยุวกัลยาณมิตร จัดการประกวดวาดภาพระบายสีและร้องเพลงในหัวข้อ " โลกแก้วของฉัน " เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยในวันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการรับผลงาน มีผู้มาส่งผลงานเป็นจำนวนมาก ทางสโมสรฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติยศของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในงาน "โลกแก้วของฉัน" วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน หอพักเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล