สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว 
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว จำนวนกว่า 400 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานคณะอนุกรรมการ เดินทางมาให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่แก่ผู้ที่เข้าอบรม ซึ่งเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว 

ผู้เข้าร่วมการกว่า 400 คน

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว 

บรรยากาศภายในงาน