สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่าย VStar Challenge รุ่น 10 ที่ จ.ระยอง 

ชพส. จัดค่าย VStar Challenge รุ่น 10 ที่ จ.ระยอง 
          
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 14  ถึง วันอาทิตย์ ที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับรร.บ้านค่าย จ.ระยอง จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม  VStar Challenge รุ่น 10 ที่ จ.ระยอง โดยมีนักเรียนใน จ.ระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 170 คน 
           
          ภายในกิจกรรมน้องๆได้ร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ และ ฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์ เรื่อง คุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับกิจกวัตร 10 และความดีสากล 5 ประการ เส้นทางสู่ VStar พระคุณพ่อแม่ และเรื่องกฎแห่งกรรม จากนั้นได้ฝึกการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตักบาตรใน รร. กิจกรรมการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VStar  มาร์ชชิ่งความดี และการสวดมนต์บทธัมจักกัปวัตนสูตร พร้อมทั้งลงฐานปฏิบัติ ความดีสากล ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อฝึกทักษะความดีพื้นฐาน 

 

ชพส. จัดค่าย VStar Challenge รุ่น 10 ที่ จ.ระยอง 

สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์ และ ตักบาตร

 

ชพส. จัดค่าย VStar Challenge รุ่น 10 ที่ จ.ระยอง 
       สวดมนต์บทธัมจักกัปวัตนสูตร


       วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมชมรมวีสตาร์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เป็นต้นแบบที่ดีให้เพื่อนในสถาบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน