สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กัวลาลัมเปอร์ สร้างองค์พระ

 


        เสาแก้วและบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ กัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ชาวมาเลเชื้อสายไทย ๒๐ คน ชาวมาเลเชื้อสายจีน ๒๐ คน และชาวบังคลาเทศศาสนาอิสลาม ๑ คน รวมแล้วจำนวน ๔๓ คน พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่ โดยภาคเช้าเริ่มด้วยการตักบาตร ภาคสายบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกาย ภาคบ่ายร่วมกันสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว และสร้างเสาแก้วพันปี จากนั้นร่วมกันปล่อยปลาที่สระน้ำในกรุงกัวลาลัมเปอร์