สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียนจากโรงเรียนคุนส์คอปสคูลัน มาทัศนศึกษาที่วัดพระธรรมกายบูโรส สวีเดน

นักเรียนจากโรงเรียนคุนส์คอปสคูลัน

มาทัศนศึกษาที่วัดพระธรรมกายบูโรส สวีเดน

 

นักเรียนจากโรงเรียนคุนส์คอปสคูลัน มาทัศนศึกษาที่วัดพระธรรมกายบูโรส สวีเดน

 

    เมื่อวันอังคารที่ 1  และวันพุธที่ 2  กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. คณะนักเรียนมัธยมต้น จากโรงเรียนคุนส์คอปสคูลัน (Kunskapsskolan) ซึ่งอยู่ในเมืองบูโรสประมาณวันละ 60 คนและคุณครู 3 ท่าน มาศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ที่วัดพระธรรมกายบูโรส ฟังธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพุทธิธรรม พระอาจารย์วิชัย ปุณฺณธมฺโม และ พระอาจารย์ พีระติ วีรธมฺโม ทำหน้าที่พระอาจารย์วิทยากร

 

นักเรียนจากโรงเรียนคุนส์คอปสคูลัน มาทัศนศึกษาที่วัดพระธรรมกายบูโรส สวีเดน

 

    ผลปรากฏว่านักเรียนที่มาต่างก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้มีการซักถามเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ด้วยความสนใจอย่างยิ่งซึ่งนักเรียนหลายๆ คนก็ได้รับประสบการณ์ปฏิบัติธรรมที่ดี เห็นดวงแก้ว และแสงสว่างที่กลางท้องและมีความสุขในการฝึกนั่งสมาธิด้วยเช่นกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล