สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บุญถวายคิลานะเภสัช

บุญถวายคิลานะเภสัช

 

บุญถวายคิลานะเภสัช

 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558  ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็คซัส ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหาร โดยมี กัลฯ   สำเนียง นวลแสงสี ประธานกล่าวภวายภัตตาหาร   และร่วมกันตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่คณะสงฆ์  โดยเฉพาะทั้ง กัลฯ บุญยัง – สำเนียง นวลแสงสี ได้ สั่งสมบุญตลอดพรรษา ด้วยการบวชลูกชาย และได้มาสั่งสมบุญอุปัฏฐากพระลูกชาย ทุกอาทิตย์

 

บุญถวายคิลานะเภสัช

 

   ภาคบ่าย หลังร่วมรัปประทานอาหารเที่ยง แล้วคณะกัลยาณมิตร ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดให้เป็นภาชนะรองรับบุญ ได้อย่างบริบูรณ์ ก่อนที่จะประกอบบุญพิธีคือ ถวายคิลานะเภสัช นำโดย กัลฯ ขวัญจิต ตรีทิพตวงสิน เป็นประธานกล่าวถวาย คิลานเภสัช ในกาลนี้ กัลฯ ขวัญจิต ตรีทิพตวงสิน ได้ถวาย ไฟส่อง องค์พระประธาน ในพระอุโบสถ์ วัดพระธรรมกายเท็กซัส อีกด้วย

 

  กัลยาณมิตร ทุกท่าน ปลาบปลื้ม ชื่นอก ชื่นใจ ในการสั่งสมบุญต่อเนื่องอีกครั้ง ซื่งเป็นสิ่งที่มีลูกพระธัมฯ ทุกท่าน ได้สั่งสมมาตลอด