สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จอร์เจียร่วมอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ฯ

 

     


             จอร์เจียร่วมอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ ลูกๆ พระธัมฯ วัดภาวนาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริการ่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีกัลยาณมิตรวิโรจน์ ขำสายทอง เป็นตัวแทนในการอัญเชิญ ภาคสาย ได้นิมนต์พระสงฆ์ในรัฐจอร์เจีย ๘ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ เพื่อสวดบททักษิณานุปทาน บำเพ็ญกุศลถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าสร้างเสาแก้วพันปี ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ และฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ ทุกท่าน ต่างปีติ อิ่มเอิบอยู่ในบุญกันถ้วนหน้า ทางคณะกรรมการจัดงาน ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล