สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โตเกียวบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว

โตเกียวบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น เขตคันโต ร่วมสร้างบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ ๗๗ พรรษา จำนวนราว ๑๒๐ คน ภาคเช้า เริ่มตั้งแต่พิธี ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ๕ รูป ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ และบูชาข้าวพระประจำเดือน ภาคบ่าย พิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว โดยมีตัวแทนกล่าวคำขมาต่อพระศีลาจารย์ และเปิดกรวยสักการะน้อมเกล้าฯถวายเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน