สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พัฒนาทำความสะอาดวัดโบสถ์บน จังหวัดนนทบุรี

พัฒนาทำความสะอาดวัดโบสถ์บน จังหวัดนนทบุรี

             คณะสงฆ์ธรรมยาตรากว่า 200 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัคร V-care , V-clean และสาธุชนร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดโบสถ์บน จังหวัดนนทบุรี