สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิวซีแลนด์ลอยกระทงธรรม

 


           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีลอยกระทงธรรม เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสาธุชนมาร่วมงานกว่า ๓๐ ท่าน พิธีเริ่มตั้งแต่ ๑๘.๓๐ น. ด้วยการทำวัตรเย็นและปฎิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ จากนั้นจึงเริ่มตั้งขบวนอัญเชิญกระทงธรรม เพื่ออธิษฐานจิตร่วมกัน โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนลอยกระทงธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม สาธุชนจึงพร้อมใจกันแต่งชุดประจำชาติ ได้แก่ ชุดไทย และชุดกัมพูชา