สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิวซีแลนด์บวชอุบาสก-อุบาสิแก้ว

         

           นิวซีแลนด์บวชอุบาสก-อุบาสิแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยในประเทศนิวซีแลนด์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บวชอุบาสก-อุบาสิแก้ว มีผู้ร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน อีกทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือน เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ โดยมี กัลฯ ชนาภา ฮาร์ท เป็นประธาน และพิธีรวมใจปิดแผ่นทอง ป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรม OMC (Orewa Meditation Centre) ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมพิเศษ พับนก ส่งใจให้ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของไทย ด้วยความปกติเบิกบานในบุญ