สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี

               พุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน 1131 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี