สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

              ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดกิจกรรมหล่อหลอมรวมใจ และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลจังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน191 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา หล่อหลอมทำความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนการทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและรับทราบข้อมูลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน