สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

พิธีมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

             เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559  ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดพิธีมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ให้แก่คณะครูในอำเภอเบตง ธารโต บันนังสตาร์ จังหวัดยะลา