สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภาวนาวิริยคุณ แสดงธรรม

 

      


          พระภาวนาวิริยคุณ แสดงธรรม เมื่อค่ำวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ แสดงธรรมกว่า ๓ ชั่วโมง ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนวัดสาขา และศูนย์ปฏิบัติธรรมตามรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาที่อเมริกานานกว่า ๒ ปีแล้ว