สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด

 

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด
 

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด

     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีกล่าวคำถวายกองทุนบรรพชาสามเณร 1 ล้านรูป โดยมีกัลยาณมิตรสุภางค์ ไชยว่อง , กัลยาณมิตรฉลวย ศรีวิชัย , กัลยาณมิตรสมควร กาบไขสร และ   กัลยาณมิตรวิไล ดีกาลกล  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยมีกัลยาณมิตรสุภางค์ ไชยว่อง , กัลยาณมิตรฉลวย ศรีวิชัย และ กัลยาณมิตรเกศวดี ชฎาวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
 

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัด

     ส่วนภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส โดยมีกัลยาณมิตรอุทัย  ดีกาลกล และ กัลยาณมิตรเคนท์ สเวนสัน เป็นประธานเอก ส่วนประธานรองคือ กัลยาณมิตรทองคำ วริสาร จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าดาวธรรม  โดยมีกัลยาณมิตรลักษมี สุวัตถี และ กัลยาณมิตร ศรีวรรณ อินต๊ะพันธ์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรทัศนา  ยาคอบสัน , กัลยาณมิตรเซเว่น อูลอฟ บรูเบรก และ กัลยาณมิตรวันเพ็ญ มิ่งมงกุฎ นำกล่าวคำถวาย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้