สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยูพีซี เฟรมอินดัสตรี เทเหล้า-เผาบุหรี่

 

 

      

 

     

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทยูพีซีเฟรม-อินดัสตรี จำกัด ร่วมจัดงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เปิดโอกาสให้พนักงานในบริษัทได้สืบสานแนวคิด งด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ สิ่งเสพติดที่บั่นทอนความคิด สติ ปัญญา และศักยภาพในการทำงาน การจัดงานครั้งนี้ทำให้พนักงานและผู้ที่มาร่วมงานหลายคนหักดิบ ตัดใจ เลิกเหล้าบุหรี่ และต่างต้องการให้จัดงานลักษณะนี้ในหลายๆ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนที่ยังหลงใหลในอบายมุขเหล่านี้ เลิกเสพ เลิกขาย  และหันมาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อ