สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ที่ปรึกษาบุช เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

    

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ Mr. Doug Wead ผู้เป็นนักเขียนและนักพูดคนดังในอเมริกา และเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี George W. Bush ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย แม้การเดินทางมาครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สร้างความประทับใจให้กับ Mr.Doug Wead เป็นอย่างมาก