สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบบาลี

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบบาลี
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบบาลี

    ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 และ 15

        สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางไปยัง  วัดกลางเหนือ  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15  ซึ่งในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 มีพระสงฆ์เข้าสอบเปรียญธรรม ทั้งหมด 81 รูป ฆราวาส ร่วมสอบบาลีศึกษา จำนวน 11 คน โดยการสอบบาลีนั้นจะแยกวิชาสอบของพระสงฆ์กับฆราวาส ซึ่งสอบวิชาไม่เหมือนกัน โดยพระสงฆ์จะสอบวิชาเปรียญธรรม ส่วนฆราวาสสอบวิชาบาลีศึกษา
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบบาลี

     จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางต่อไปยัง วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สอบบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี และ สมุทรสาคร ซึ่งการสอบบาลีในครั้งเป็นการซ่อมสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเมื่อครั้งที่ผ่านมา
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล