สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวันรุ่นที่ 1 

ค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวันรุ่นที่ 1 


ค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวัน , ชมรมพุทธศาสตร์สากล , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวันรุ่นที่ 1 


ค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวัน , ชมรมพุทธศาสตร์สากล , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ได้จัดค่ายหลอมเพชรกล้าตะวันรุ่นที่1 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และธุดงคสถานอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมคณะกรรมหลักชมรมพุทธและน้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้คุ้นเคยกัน สามัคคีกัน และเพื่อปลูกฝังให้น้องๆ มีใจเป็นจิตอาสา และเป็นผู้นำในการทำความดีในมหาวิทยาลัย 

 

ค่ายหล่อหลอมเพชรกล้าตะวัน , ชมรมพุทธศาสตร์สากล , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

       ภายในงานน้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้ง Walk rally หล่อหลอม ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน, สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น , นั่งสมาธิรวมใจ, และฟังธรรมะจากพระอาจารย์ หลังจากนั้นได้สัมมนาการทำกิจกรรมของชมรม และร่วมพิธีแต่งตั้งน้องๆ เป็นอนุคณะกรรมการชมรมพุทธ ที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2559 โดยบรรยากาศระหว่างเข้าค่ายน้องๆ ต่างสนุกสนานเบิกบาน พร้อมทั้งเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ในการฟื้นฟูศีลธรรมในมหาวิทยาลัย และกระตือรือร้น ในทุกๆ กิจกรรม และเมื่อจบค่ายน้อง ๆ ทุกคนต่างมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น และมีจิตอาสาพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้นาฟื้นฟูธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป.