สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เมลเบิร์น หักดิบเทเหล้า

 

    

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ เมืองเมล์เบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีเทเหล้า ที่บ้านกัลฯบัวเงิน ศักดิ์ศรี ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปี ที่ตั้งใจว่าจะเลิกทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี พิธีเทเหล้าเริ่ม ด้วยพระอาจารย์บรรยายธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศีล ๕ เน้นที่โทษของสุรา ยาเสพ-ติด มีเพื่อนและหมู่ญาติมาร่วมกันเทเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จพิธีชาวต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวชื่นชมในการประกอบพิธีครั้งนี้